Přehled kurzů

PŘEHLED KURZŮ

Moderní didaktické technologie

Termín podle dohody

DIGITALIZACE ANALOGOVÝCH VIDEOZÁZNAMŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY, ANEB POTŘEBUJETE Z VHS UDĚLAT DVD?

Omezený počet účastníků v kurzu: 6 osob
Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalosti a praktických dovedností z oblasti digitálního zpracování analogových videozáznamů. Účastníci se seznámí s nejčastěji užívanými analogovými videoformáty (VHS, S-VHS, video 8, video Hi 8), s nejnutnějším hardwarovým vybavením a s potřebným software pro jejich digitalizaci. Kurz kombinuje teoretickou i praktickou stránku a bude probíhat v laboratoři v omezeném počtu účastníků pod vedením specialisty tak, aby bylo možno zajistit individuální přístup k účastníkům.

Vhodné pro: učitele průřezových témat na ZŠ a SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

DIGITALIZACE ANALOGOVÝCH VIDEOZÁZNAMŮ
PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

Omezený počet účastníků v kurzu: 6 osob

Doporučení pro vstupní znalosti účastníků:
Základním předpokladem pro úspěšné absolvování tohoto kurzu je počítačová gramotnost minimálně na úrovni úspěšného absolventa kurzu ECDL.

Samostatný kurz (bez přechozí účasti v kurzu pro začátečníky) je zaměřen na získání základních a středně pokročilých teoretických znalosti a praktických dovedností z oblasti postprodukčního zpracování analogových videozáznamů. Účastníci se seznámí s nejčastěji užívanými analogovými videoformáty (VHS, S-VHS, video 8, video Hi 8), s nejnutnějším hardwarovým vybavením pro jejich digitalizaci (grafické karty PC s analogovými vstupy, HDD videorekordéry, digitální videokamery s analogovými vstupy) a s potřebným software (drivery, videoeditory).

Vhodné pro: učitele průřezových témat na ZŠ a SŠ.

Doporučení pro vstupní znalosti účastníků: Základním předpokladem pro úspěšné absolvování tohoto kurzu je počítačová gramotnost minimálně na úrovni úspěšného absolventa kurzu ECDL.

přihláška
Termín podle dohody

STŘIH A ÚPRAVY DIGITÁLNÍHO VIDEA PRO UČITELE

Mgr. Václav Maněna, Ph.D. (Katedra PVHA FF UHK)
Máte v kabinetu haldy kazet VHS a nevíte, co s nimi? Zdigitalizujte je! Potřebujete ve výuce použít video (např. z internetu), ale máte ve třídě k dispozici jen stolní DVD přehrávač? Potřebujete si vzít na dovolenou nějaká videa, ale nechcete stěhovat skříň DVD disků? Chcete zpracovat, co jste si na-točili o prázdninách? Potřebujete film do svého mobilu? Nebo film z mobilu do výuky? Naučíme Vás to — jednoduše a efektivně, přímo v počítačové učebně.

Vhodné pro: učitele všech předmětů na ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Mgr. Jana Čapková, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)
Prakticky zaměřený seminář – základní prvky práce s interaktivní tabulí – panel nástrojů, ovládací prvky v programu Smart notebook, základy tvorby prezentace v programu Smart notebook. Účastní-ci si mohou vyzkoušet, jak vytvořit interaktivní cvičení a úkoly pro žáky. Demonstrace probíhají na ukázkách z humanitních předmětů.

Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO POKROČILÉ

Mgr. Jana Čapková, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)
Prakticky zaměřený seminář – pokročilé funkcionality interaktivní tabule a programu Smart notebook, možnosti galerie a využití multimédií v prezentacích. Účastníci si mohou vyzkoušet, jak vytvořit pokročilá multimediální cvičení a úkoly pro žáky. Demonstrace probíhají na ukázkách z humanitních předmětů.

Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ZÁKLADY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PRO UČITELE

PaedDr. Karel Myška, Ph.D. (Ústav sociální práce UHK)
Potřebujete si osvěžit základy fotografování v interiéru i exteriéru a také úpravu snímků v počítači? Potřebujete digitalizovat staré fotografie a kinofilmy? Praktický seminář využitelný pro školní praxi i soukromé účely proběhne v počítačové učebně, každý účastník dostane zapůjčen fotoaparát a od-nese si CD s volně šiřitelnými SW nástroji.

Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru na ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ZÁKLADY SKENOVÁNÍ, ANEB NEVYHAZUJTE STARÉ UČEBNICE !

Mgr. Václav Maněna, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)
Už Vás nebaví kopírovat na kopírce, stříhat a lepit své výukové materiály? Skenujte a upravujte je v počítači. Chcete do skenovaného textu psát? Nemáte už na čem promítnout Vaše diapozitivy? Je Vám líto vyhodit staré a kvalitní učební materiály? Máte ve škole problém s papírem do kopírky? Šiřte pracovní listy elektronicky. Potřebujete oživit staré a poškozené fotografie? Nepotřebujete drahý skener. Práce se skenerem, optimalizace skenovaných dokumentů, jejich úpravy a možnosti využití ve školní praxi. Kurz proběhne ve specializované učebně.

Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru na ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

TVORBA MODERNÍCH VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ VE VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

Mgr. Václav Maněna, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Zajímavý praktický seminář renomovaného lektora-informatika. Umíte vytvořit výukovou prezentaci tak, aby byla efektivní po všech stránkách? Zásady tvorby elektronických prezentací pro účely výuky. Seznámení s nástroji pro tvorbu elektronických prezentací. Využití internetových zdrojů fotografií a ilustrací, vhodných pro použití ve výukové prezentaci a mnoho dalšího – zacíleno na učitele humanitních oborů. Kurz se koná v počítačové učebně a má praktickou podobu.

Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

MODERNÍ VÝUKOVÉ PREZENTACE PRO UČITELE – PRAKTICKÁ CVIČENÍ


Mgr. Václav Maněna, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Umíte vytvořit výukovou prezentaci tak, aby byla efektivní po všech stránkách? Naučte se tvořit prezentace, které žáky zaujmou. Seznámení s nástroji pro tvorbu elektronických prezentací. Využití internetových zdrojů fotografií a ilustrací, vhodných pro použití ve výukové prezentaci v souladu s autorským zákonem a mnoho dalšího. Na přání účastníků minulého kurzu nyní v inovované a rozšířené podobě praktických cvičení. Kurz proběhne v počítačové učebně.

Vhodné pro: učitele všech předmětů na ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

TVORBA MODERNÍCH VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ PRO VÝUKU DĚJEPISU, FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

Mgr. Václav Maněna, Ph.D., PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Mgr. Monika Kalinová

První část vzdělávací akce je zaměřena na posílení dovedností pedagogů pracovat ve výuce s moderními prostředky výpočetní techniky prostřednictvím elektronických prezentací. Lekce bude mít tyto základní okruhy témat:

• Zásady tvorby elektronických prezentací pro účely výuky.

• Seznámení s nástroji pro tvorbu elektronických prezentací.

• Úprava podkladů pro využití v elektronické prezentaci.

• Využití internetových zdrojů fotografií a ilustrací, vhodných pro použití ve výukové prezentaci.

Druhá část vzdělávací akce navazuje na předchozí tématiku a doplňuje ji o využití dalšího média – filmu. Jelikož film není ve výuce dějepisu dosud plně akceptován, přednáška se toto vakuum pokusí zaplnit a načrtnout možné směry, jimiž se může použití filmového média ubírat. Film zde nebude pojat v přímém kontrastu s psanou historií, tedy jako zkreslení či idealizace „objektivních“ dějin, nýbrž jako zdroj samotného historického poznání. Témata přednášky:

Teoretické přístupy k filmovému médiu jako historickému pramenu.

• Dokumentární filmová tvorba a historie, hraná filmová tvorba a historie.

• Národní kinematografie a národní dějiny.

• Film jako součást historické paměti.

• Filmové dílo vs. historie.

Vhodné pro: učitele dějepisu na ZŠ a SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

AUTORSKÝ ZÁKON PRO UČITELE

JUDr. Olga Sovová, Ph.D. a MgA. Jana Hanušková (Ústav sociální práce UHK)

Plagiátorství a autorský zákon – jedno ze zaklínadel dnešní doby. Jaké materiály z internetu a za jakých podmínek může učitel využít? Jak je to s tzv. školním dílem? Co znamená zaměstnanecké dílo? Jaká jsou práva učitelů a školy např. k šablonám či k různým didaktickým pomůckám?

Vhodné pro: učitele všech předmětů na ZŠ i SŠ.

přihláška

Dějepis

Termín podle dohody

PRAVĚK – PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA PRO KRÁTKOU VÝUKU

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. (Katedra archeologie FF UHK)

Nejdelší etapa lidských dějin (více než 99% dějin lidstva) odučená v rekordně krátkém čase několika měsíců? Čeho se učitelé bojí ve výuce pravěku? Proč vůbec pravěk vyučovat ve školách? Jaký je vztah mezi historií a obdobím pravěku? Logika vývoje či nevývoje jevů v nejdávnější lidské společnosti. Součástí je a) seznámení se základními podklady k výuce jednotlivých období pravěku, b) synchronizace dějin pravěku s vývojem starověkých civilizací, c) aktuální časové zařazení periodizace pravěku, d) nejznámější „příběhy“ jednotlivých etap pravěku, e) jak zkoušet dějiny pravěku?

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

POZOR: Kurz se koná přímo v nově otevřeném Archeoparku pravěku Všestary (kdo z Vás tam byl, tak to nepozná, a kdo ne, ten to musí vidět – interaktivní expozice v muzejní budově, archeotrenažer, kinosál, 3D modely artefaktů i terénu a samozřejmě také původní, nyní však rozšířený areál skanzenu.

přihláška
Termín podle dohody

SŇATKOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉM STŘEDOVĚKU + PROTI KRÁLI PRÁVEM I MEČEM (PANSKÉ JEDNOTY V DĚJINÁCH ČES. STÁTU)


doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)
První díl poutavých pohledů do každodenního života středověku. Svatba jako nástroj mocenské politiky i zachování rodu. Nejvýznamnější svatby a rozvody své doby.

Druhá přednáška se zaobírá nejvýznamnějšími opozičními bloky české vysoké šlechty vůči panovníkovi a rozebírá jejich mocenský, stavovský a náboženský rozměr i roli osobních animozit.

Vhodné pro: učitele dějepisu, učitele zeměpisu—2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

SŇATKOVÁ POLITIKA V EVROPSKÉM STŘEDOVĚKU + INTIMNÍ ŽIVOT STŘEDOVĚKÝCH LIDÍ VE SVĚTLE PRÁVA I MORÁLKY

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

První díl poutavých pohledů do každodenního života středověku. Svatba jako nástroj mocenské politiky i zachování rodu. Nejvýznamnější svatby a rozvody své doby. Smilstvo, sex, erotika, ale také právo a morálka v evropském středověku. Tato opomíjená a mírně lechtivá témata v podání seriózního historika a autora řady odborných knih.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

HYGIENA VE STŘEDOVĚKU + ŽENSKÉ ÚČESY A POKRÝVKY HLAVY VE STŘEDOVĚKU

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav FF UHK) a Mgr. Petr Voda (Obchodní akademie Hradec Králové)

K čemu se hned mýt? Pán Bůh deštíčkem omyje! Poutavá odpověď na otázky každodenního života středověkého a raně novověkého člověka. Hygienické návyky i zlozvyky té doby. Druhá část seznámí s málo známou oblastí hmotné kultury. Na příkladu účesů a pokrývek hlavy bude také ukázáno, jak lze s pomocí moderních prostředků zjistit nové a překvapující informace ze života našich předků. Budou předvedeny repliky a rekonstrukce oděvních součástí a součástí účesů.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ČARODĚJNICTVÍ A ČARODĚJNICE V ČESKÝCH ZEMÍCH

PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Známé i méně známé čarodějnické případy. Jak to bylo doopravdy ve Velkých Losinách. Role inkvizice, státní a církevní jurisdikce. Rozpoznávací znaky čarodějnic a způsoby dokazování čarodějnictví. Příčiny a důsledky čarodějnických procesů. Tradiční historická klišé a realita této tématiky v dějinách. Sejdeme se na Petrových kamenech!

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

MÓDA A ODÍVÁNÍ ČESKÉHO STŘEDOVĚKU

Bc. Ivan Dubec (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Víte, co se nosilo např. na dvoře Elišky Rejčky? Co bylo sexy a co bylo out? K čemu sloužily jednotlivé oděvní součásti, jak byly pohodlné a kolik vážily? Jak to bylo s botami a čepci? Co se nosilo do společ-nosti a co např. na lov? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek poskytne historik – specialista zabývající se praktickou rekonstrukcí dvorské oděvní kultury a kostýmními akcemi pro film a veřejnost, a to na základě studia archivních i hmotných pramenů. Kurz má velmi názorný charakter.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ a další zájemce.

přihláška
Termín podle dohody

OSOBNÍ A MÍSTNÍ JMÉNA A NÁZVY V ČECHÁCH – VZNIK A VÝVOJ

PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Jak vznikala naše jména a příjmení? Co z nich lze vysledovat? Kde přišly lokality ve Vašem okolí ke svým mnohdy bizarním názvům? Přednáška opřená o seriózní prameny Vám poskytne přehled jednotlivých kategorií jmen a názvů a umožní Vám orientovat se v problematice tak, abyste byli schopni toto téma vtipně a zajímavě předat svým žákům.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ, učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd, učitele vlastivědy, zeměpisu a popř. učitele průřezových témat.

přihláška
Termín podle dohody

DIPLOMATIKA ZNÁMÁ – NEZNÁMÁ
NUMISMATIKA – PENÍZE JAKÉ JSME MĚLI, MÁME A BUDEME MÍT


PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Přednáška poskytuje přehled měnového vývoje na území českého státu z hlediska numizmatiky. Jedná se o didakticky velmi dobře uchopitelné téma, jež se dotýká každého z nás. S rozšiřováním tzv. „eurozóny“ navíc nabývá na aktuálnosti.
Účastníci se prostřednictvím ukázek zorientují v pojmosloví, které nezřídka v hodinách používají. Pozornost bude věnována listinám, mandátům, listům, úředním knihám i spisovému materiálu. Zohledněna budou též atraktivní diplomatická témata, jako panovnické písemnosti, desky zemské či matriky. Účastníci budou vedeni k analytickému a komparačnímu myšlení. Jednotlivé písemnosti budou prezentovány v historických souvislostech, tj. jako výsledek společenského vývoje.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ, učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd, učitele vlastivědy, zeměpisu a popř. učitele průřezových témat.

přihláška
Termín podle dohody

STÁTNÍ SYMBOLIKA V ČESKÝCH A ČSL. DĚJINÁCH + SLAVNÉ ČESKÉ A ČSL. MINCE A BANKOVKY

doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. a Mgr. Martina Bolom—Kotari, Ph.D.
(Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Jak se vyvíjel státní (knížecí, královský či císařský) znak, jak se zrodila naše vlajka, jaké byly osudy našich symbolů v dobách nesvobod. Pamatujete si stokorunu s Hradčany a desetikorunu s dvěma děvčaty? Víte, jak vypadaly bankocetle? Víte, jak vypadaly alternativní návrhy našich platidel? Proč vlastně platíme korunami? To vše v podání renomovaných českých historiček (doc. Němečková je poradkyně ČNB).

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ, ale i průřezových témat.

přihláška
Termín podle dohody

MANŽELKY A MILENKY ČESKÝCH POLITIKŮ 20. STOLETÍ

doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. (Historický ústav FF UHK)

Co víte o životních partnerkách našich politiků? Nebyly to přitom ony, kdo jim našeptával? Charlotta Masaryková, Hana Benešová, Marta Gottwaldová, Naděžda Kramářová, ale i mnohé další a soudobější v podobě seriózního výkladu opřeného o historické prameny.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

DĚJINY SOCIÁLNÍ POLITIKY V 19. a 20. STOLETÍ
SPOLEČNÝ STÁT ČECHŮ A SLOVÁKŮ, PROJEKT, KTERÝ SELHAL?


prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Přednáška se zabývá teorií sociální politiky a jejím vývojem v historické perspektivě Evropy s důrazem na české země a Československo. Soustředí se zejména na teoretická východiska a osobnosti teorie sociální politiky s důrazem na české země (A. Bráf, T. G. Masaryk, K. Engliš, J. Macek), teorii a vývoj sociálního státu v Evropě a na vývoj moderní sociální politiky od poloviny 19. století s důrazem na české země a Československo.

Cílem druhé přednášky je sledování vývojových tendencí vzájemných vztahů Čechů a Slováků ve 20. století v celostátním i evropském kontextu a přežívající stereotypy při jejich hodnocení.
Vývoj představ o seberealizaci Slováků v rámci RČS, Česko-Slovenska, Slovenské republiky a poté ČSR, i jejich vyústění ve snaze o federalizaci a posléze samostatný stát. Bylo možné ve vzájemných vztazích pro společné soužití udělat více?

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ANDĚL NA HORÁCH? FORMY VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU V DOBÁCH REÁLNÉHO SOCIALISMU.

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK) – změna lektora vyhrazena

Kurz z oblasti dějin každodennosti druhé poloviny 20. století blíže představí vývoj představ o trávení volného času od počátků 50. let do konce 80. let 20. století. Zaměří se na měnící se význam a podobu rekreací a podobných kolektivních forem trávení dovolené – zotavovny ROH, podniková rekreace atp. Současně ale zmíní i měnící se zájmy rodin o formy individuálního odpočinku – od plováren přes autokempingy až po chatařskou horečku. Zcela specifickým okruhem je potom problematika společenských organizací zabývajících se (mimo jiné) trávením volného času, ať již půjde o ROH, PO SSM a SSM, ale i o Junáka, či o undergroundové skupiny trampingu atp.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

JAK SE ŽILO V DOBÁCH REÁLNÉHO SOCIALISMU

PhDr. Jan Mervart, Ph.D. a doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Historický ústav a Katedra PVHA FF UHK)

Vzpomínáte na Tuzex, Eso a pořadníky na Trabanty? Co byl devizový příslib a jak bylo možné vycestovat do ciziny? Jak fungoval někdejší obchod a kolik co stálo? Tehdejší reklama. Co si mohla dovolit běžná rodina a co již bylo nad poměry? Jak se bavila mládež i ti starší a co letělo (např. čínské tenisky a švédské košile z Maďarska) a co bylo out? Stručné srovnání každodenní reality 70./80. let 20. století s dneškem z hlediska kultury, společenského života a hospodářských dějin.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ popř. i výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

ČESKÉ VYNÁLEZY, KTERÉ OVLIVNILY SVĚT

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

I malý národ má své geniální vynálezce. Krátká procházka kolem známých i méně známých českých vynálezů a vynálezců (Prokop Diviš, Veverkové, Fr. Křižík, V. Kaplan, ale také F. Porsche, J. Heyrov-ský, O. Wichterle,…). Své místo zde má samozřejmě i Jára Cimrman.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ, výchova k občanství, člověk ve společnosti.

přihláška
Termín podle dohody

DĚJINY KOSMONAUTIKY – FÁMY A REALITA

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Stručné opakování základních mezníků výzkumu vesmíru se zaměřením na fámy a dohady ve světle studia z nově dostupných ruských pramenů. Byl Gagarin první, a proč zahynul? Byli Američané opravdu na Měsíci? Sovětský výsadek na Měsíci? Utajená přítomnost zbraní na orbitu, falešná orbitální stanice MIR 2, úspěch a zkáza sovětských raketoplánů, znovuobjevený Lunochod aj.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ, popř. průřezová témata RVP-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

(NE)ZNÁMÉ ZBRANĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK)

Průřezový přehled utajovaných zbrojních technologií válčících stran, unikátních či nedokončených „zázračných“ zbraní. Ale také sebevražedné zbraně nejen ve službách Japonců. Kde všude sloužily zbraně někdejší čsl. armády? S jakou výzbrojí bojovali čsl. vojáci na frontách 2. sv. války? Kurz se bude snažit vyhovět i těm z Vás, kteří prostě jen chtějí stačit technicky zapálenému žactvu.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

RETRIBUČNÍ SOUDNICTVÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE V ČSR + EMIGRACE Z ČESKOSLOVENSKA VE 20. STOLETÍ

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

První téma se zabývá retribučním soudnictvím, které se řešilo přečiny našich občanů spáchané bě-hem 2. světové války (mimořádné lidové soudy a trestní nalézací komise.) Druhá část se zabývá vystěhovalectvím v meziválečné době a zejména pak první exilovou vlnou po roce 1948 a druhou po roce 1968.

Vhodné pro: dějepis -2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 1918‐1939ČESKOSLOVENSKÝ EXIL VE 20. STOLETÍ


Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D., PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
První přednáška seznámí se základními liniemi československé zahraniční politiky v meziválečném období a hlavním tvůrcem dr. Edvardem Benešem. Pro nově vzniklou republiky byly důležité kontakty s evropskými mocnostmi – Francií, Anglií na západě a Sovětským svazem na východě. Zvláštní pozornost si zaslouží i vztah k Německu, které svým vývojem ovlivňovalo nejen československou zahraniční politiku. Jeden z projevů samostatné československé zahraniční politiky představoval vznik Malé dohody.

Druhá přednáška se zabývá československým exilem ve 20. století. Zohledněno bude vystěhovalectví v meziválečné době a pozornost bude zaměřena především na první exilovou vlnu po roce 1948 a druhou po roce 1968. Představeny budou aktivity československého exilu jako např. Rada svobodného Československa, literární a vydavatelská produkce, významné osobnosti.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA 1918‐1939, HUMORESKY A VACÁTKO, ANEB ČETNICTVO A POLICIE V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Mgr. Monika Kalinová

První přednáška seznámí se základními liniemi československé zahraniční politiky v meziválečném období a hlavním tvůrcem dr. Edvardem Benešem. Pro nově vzniklou republiky byly důležité kontakty s evropskými mocnostmi – Francií, Anglií na západě a Sovětským svazem na východě. Zvláštní pozornost si zaslouží i vztah k Německu, které svým vývojem ovlivňovalo nejen československou zahraniční politiku. Jeden z projevů samostatné československé zahraniční politiky představoval vznik Malé dohody.

Druhá přednáška se zabývá vývojem a působením četnictva a státní i obecní policie v meziválečném Československu. Odstraňuje tendenční mýty a klišé, která jsou s touto tématikou spojena. Téma je velmi známé prostřednictvím televizních a filmových titulů, které přednášející konfrontuje se skutečností. Přednáška nemá podobu černé kroniky té doby ani vojenské tématiky popisující výstroj a výzbroj, ale zaměřuje se na činnost a povinnosti bezpečnostních sil v RČS a na jejich postavení ve společnosti. Přednáška je bohatě doprovázena filmovým a fotografickým materiálem.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

POLITICKÉ PROCESY 50. LET 20. STOLETÍ + ORAL HISTORY

PhDr. Jan Mervart, Ph.D. + Mgr. Michal Strobach, Ph.D.

Stručná rekapitulace základních faktů o politických procesech 50. let 20. století v Československu v podání, které je uzpůsobeno potřebám vyučujících dějepisu. Současně celá řada zajímavých postřehů z vlastního výzkumu lektora, který je spolupracovníkem např. Českého rozhlasu aj. Druhé téma popisuje metody práce s pamětníky, které ve své práci může využít i učitel dějepisu. Dnes je orální historie jedním z nových fenoménů historie.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ČESKOSLOVENSKÁ REFORMA 1968‐1969 V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH


doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Přednáška je zaměřena na důkladné objasnění československé reformy konce šedesátých let a jejích předpokladů, které vyplynuly z domácího čs. vývoje po roce 1956 a zejména po roce 1963. Lektor se zabývá nástupem reformních sil, vysvětluje podstatu dobového reformního úsilí, seznamuje s podobou a průběhem reformy (s uvedením konkrétních prakticko-politických kroků a následných změn v životě společnosti). Porovnává situaci v ČSSR s dobovým klimatem v SSSR a dalších sovětských satelitech; vysvětluje příčiny odlišných ideově-politických postojů Moskvy a dalších spojenců k hodnocení událostí v Československu a popisuje provedení vojenské intervence v srpnu 1968. Další část přednášky se dotýká vývoje tzv. dubčekovské normalizace (září 1968 – duben 1969) a konkrétní podoby ostré normalizace po nástupu G. Husáka do čela KSČ, vrcholící stranickými čistkami v roce 1970.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

SOVĚTSKÁ INVAZE DO ČESKOSLOVENSKA V SRPNU 1968 – REALITA A SOUČASNÉ RUSKÉ POHLEDY

doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Historický ústav FF UHK)

Renomovaný historik představí dnes velmi diskutované téma – Invazi států Varšavské smlouvy do ČSSR 1968 z hlediska nových faktů, pohledu různých stupňů sovětského velení, ale i sovětského a československého obyvatelstva. Popíše i vlastní průběh invaze, včetně jeho mezinárodních souvislostí.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ÚZEMNÍ PROMĚNY STŘEDNÍ EVROPY VE 20. STOLETÍ (1918 – 93)

doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Historický ústav FF UHK)

Renomovaný historik Vás provede územními změnami našeho prostoru od konce první světové války do rozpadu Československa. Dozvíte se, jak to bylo s Podkarpatskou Rusí, vytyčením československých hranic, jaké změny nastaly po 2. sv. válce a proč, jak se v dějinách posunovalo Polsko a Německo, ale i další země střední Evropy.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ, popř. učitele průřezových témat.

přihláška
Termín podle dohody

DVĚ KAPITOLY Z DĚJIN USA: AMERICKÁ REVOLUCE + OBČANSKÁ VÁLKA

Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

První přednáška sleduje počátky státnosti USA a přibližuje počátky moderní republiky včetně hlav-ních osobností. Druhá přednáška se věnuje legendární válce Severu proti Jihu, a to nejen z hlediska hlavních událostí, ale i z hlediska širokého spektra jejího významu pro USA ale i svět, jenž je mnohdy netušený. To vše v podání mladého historika s bohatou zahraniční zkušeností.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

ROZPAD KOMUNISTICKÝCH REŽIMŮ V EVROPĚ

PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

Velmi důležité a přitom v kurzech DVPP málo zastoupené téma z nejnovějších dějin. Kurz objektiv-ním způsobem seznámí účastníky s rozkladem komunistických režimů v ČSSR, SSSR a dalších zemích někdejšího sovětského bloku. Kurz je postaven na aktuálním pohledu světové historiografie a jeho lektorem je specialista na nejnovější dějiny a spolupracovník Českého rozhlasu.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ popř. i výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd

přihláška
Termín podle dohody

TERORISMUS VE 20. STOLETÍ (OD ČERNÉ RUKY PO AL KAJDA )

doc. PhDr. Jan Klíma (Katedra politologie FF UHK)

Kurz renomovaného historika, autora a bývalého diplomata pokryje vývoj terorismu od konce 19. století přes začátky 20.století a souvislosti s autoritativními režimy meziválečné doby až po dobu poválečnou. Bude se zabývat také příčinami a typologií terorismu. Vzhledem k narůstající četnosti teroristických činů se téma bude nejvíc věnovat gradaci terorismu ke konci 20. století s výhledem do konkrétních projevů soudobé „války proti terorismu“ na počátku 21. století.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ popř. i výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

VÁLEČNÉ KONFLIKTY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

doc. PhDr. Jan Klíma (Katedra politologie FF UHK)

Přednáška známého odborníka představí všechny typy regionálních, mezistátních a důležitých vnitrostátních konfliktů posledních 60 let světových dějin v Asii, Africe a Latinské Americe. Kurz je vhodným doplněním dějin 20. století a problematiky globálního světa.

Vhodné pro: dějepis, výchova k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

TYRANI V DĚJINÁCH (OD V. I. LENINA PO DIKTÁTORY TŘETÍHO SVĚTA SOUČASNOSTI)

doc. PhDr. Jan Klíma (Katedra politologie FF UHK)

Autor desítek historických knih představí přehled autoritativních režimů a diktatur 20. století, a to jak v Evropě, tak na ostatních kontinentech. Poukáže na specifickou motivaci levicových i pravicových, vojenských i civilních diktatur, na různé osobnosti diktátorů a na problémy přechodu k demokracii. Nezjednodušená typologie případů z moderní historie otvírá diskusi o současném i budoucím ohrožení demokracie.

Vhodné pro: učitele dějepisu – 2. st. ZŠ i SŠ, popř. učitele zeměpisu, výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

TIBET—ZEMĚ BLÍZKO NEBE

doc. PhDr. Jan Klíma
(Katedra politologie FF UHK)

Přednáška se věnuje vývoji tibetského národa a náboženství v souvislosti se zvláštními přírodními podmínkami prostoru mezi Himalájemi a středoasijskými pouštěmi. Vysvětluje důvod novodobých politických konfliktů souvisejících s obrannou tibetské identity. Předkládá řadu faktů, které umožňují podívat se na tibetskou realitu a poměrně časté napětí s Čínou jak z tibetské, tak i z čínské perspektivy. Ukazuje i současnou tvář Tibetu. Vzhledem k silné frekvenci tibetského tématu v českém tisku a popularitě dalajlámy je přednáška vzácnou příležitostí nahlédnout na specifickou tibetskou mentalitu a problematiku objektivně a hlouběji. Lektor přednášku doprovodí celou řadou obrazových příloh.

Vhodné pro: učitele dějepisu, učitele zeměpisu—2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

JEDINEČNOST BRAZILSKÝCH DĚJIN

doc. PhDr. Jan Klíma
(Katedra politologie FF UHK)

Znalec vývoje portugalskojazyčných zemí a autor knihy „Dějiny Brazílie“ (2.vyd. 2011) seznamuje s vývojem největší latinskoamerické země a současným globálním „tygrem“ patřícím do respektované skupiny nových mocností BRIC. Brazilský vývoj má překvapivě mnoho společného s evropskými dějinami a je třeba ho znát už pro mimořádný kulturní (architektura) a sportovní (kopaná i capoeira) vliv na celý svět. Brazílie jako člen skupiny G 20 a dlouhé řady integračních seskupení se v poslední dekádě stala významnou světovou velmocí, její populační, ekonomické, ale i přírodní kapacity lákají turisty i podnikatele. V přednášce nechybí ani připomenutí velmi čilých česko-brazilských vztahů. Lektor přednášku doprovodí celou řadou obrazových příloh.

Vhodné pro: učitele dějepisu, učitele zeměpisu—2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

OSOBNOSTI VÝCHODNÍCH ČECH 19. a 20. STOLETÍ ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ


Akce je určena zájemcům o regionální historii a její aplikaci do školní praxe. Cílem kurzu je rozšířit informace o zajímavých osobnostech života východočeského regionu v 19. a 20. století. Problematika regionální historie je bezprostředně spojena s osobnostmi regionu. Žáci a studenti běžně používají názvy ulic a procházejí kolem pomníků a památek, aniž by znali jejich původ. Přednáška nedokáže popsat všechny osobnosti východních Čech daného období, na to je jich příliš mnoho. Zaměří se však na nejzajímavější osobnosti a na osobnosti málo známé. Současně přednáška poskytne metodiku, jak a kde informace o historických osobnostech získávat a hledat. Téma tak bude v omezené míře aplikovatelné i jako obecný návod.

Vhodné pro: učitele dějepisu, učitele zeměpisu—2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

HRADECKO-PARDUBICKÁ RIVALITA, MÝTUS NEBO REALITA 16. – 20. STOLETÍ? + FILM VE VÝUCE DĚJEPISU


doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Hradecko-pardubická rivalita je tradičním „folklórem“, který je známý po celé České republice. Ve své popularitě je zastíněna snad jen vztahy Prahy a Brna, které jsou však založeny na zcela jiných historických i věcných kořenech. Přednáška má za cíl odstranit mýty kolem vztahů těchto dvou měst v minulosti a popsat konkurenci měst východních Čech (Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a Jičín) tak, jak se vyvíjela od 16. století do současnosti. Specifické východočeské téma bude zařazeno do celostátního kontextu a komparováno s podobnou problematikou v jiných regionech ČR. Tématika bude pojata z hlediska politických, správních, hospodářských i kulturních dějin, stejně jako dějin každodennosti. Téma bude bohatě doprovázeno dobovými dokumenty.

Druhá část vzdělávací akce navazuje na předchozí tématiku a doplňuje ji o využití dalšího média – filmu. Jelikož film není ve výuce dějepisu dosud plně akceptován, přednáška se toto vakuum pokusí zaplnit a načrtnout možné směry, jimiž se může použití filmového média ubírat. Film zde nebude pojat v přímém kontrastu s psanou historií, tedy jako zkreslení či idealizace „objektivních“ dějin, nýbrž jako zdroj samotného historického poznání.

Vhodné pro: učitele dějepisu, učitele zeměpisu—2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

INTERNETOVÉ NÁSTROJE A SLUŽBY PRO UČITELE DĚJEPISU + SIMULAČNÍ HRA JAKO PROSTŘEDEK VÝUKY DĚJEPISU


PaedDr. Karel Myška, Ph.D. (Ústav sociální práce UHK) + Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu UHK)

Stručný přehled zajímavých a užitečných nástrojů a služeb dostupných na internetu – internetové archivy, on-line nástroje pro tvorbu časových os, mapy, wiki a další nástroje pro kolaborativní učení. Druhé téma prezentuje specifickou aktivizační výukovou metodu, která je inspirována tzv. hrami na hrdiny a LARP. Účastníkům budou poskytnuty návody pro práci na ZŠ i na SŠ.

Vhodné pro: dějepis-2. st. ZŠ i SŠ.

přihláška

Výchova k občanství, základy společenských věd, průřezová témata RVP

Termín podle dohody

ETIKA A PŘÍRODA

Mgr. Marie Skýbová, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Kurz představí základní otázky ekologické etiky: Jaké máme morální důvody pro ohledy vůči přírodě? Je tímto důvodem dobro člověka? Nebo má i příroda svoje vlastní dobro? Má-li příroda svou hodnotu, vyplývají z toho nějaké závazky pro nás? Povaha odpovědí ukazuje různé směry ekologické etiky: antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus a holismus.

Vhodné pro: učitele průřezových témat na ZŠ a SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

JAK ŽÍT DOBŘE – PĚSTOVAT CHARAKTER NEBO CTÍT PRAVIDLA?


Mgr. Marie Skýbová, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Znamená každé šlápnutí vedle prohřešek, který z nás dělá špatného člověka? Nebo se lze dobrému učit, až se nám stane samozřejmostí a radostí? Etiku často spojujeme s představou, že jednat dobře znamená za všech okolností dodržet určitá pravidla. Existují však i jiná měřítka, jak posuzovat, co to znamená žít dobře. Kurz představuje srovnání těchto přístupů.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

ETIKA BUDDHISMU A HINDUISMU


Mgr. Marie Skýbová, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Přednáška představuje pro evropské prostředí netradiční přístupy k etické oblasti. Objasňuje zejmé-na metafyzické pozadí etických požadavků, motivaci a smysl etického jednání. Zaměří se na základní principy jamy a nijamy a buddhistická etická pravidla.

Vhodné pro: základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

GENDEROVÉ ROZDÍLY A JAK O NICH UČIT
ETIKA CTNOSTI A ETIKA NOREM


Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Přednáška s názvem Genderové rozdíly a jak o nich učit je prezentuje bio-fyziologické, sociální a kulturní rozdíly mezi ženou a mužem v minulosti i v současnosti. Poukazuje na to, jak tyto rozdíly ovlivňují vzájemné vztahy (komunikaci, soužití) mužů a žen v současné společnosti – v soukromém životě, na pracovišti, obraz v médiích apod. Přednáška prezentuje protichůdné pohledy na generovou problematiku. Ukazuje, jak žákům či studentům nejlépe toto téma zprostředkovat. Jedná se o interaktivní přednášku, v jejímž průběhu budou prezentovány konkrétní aktivity využitelné ve výuce jak na střední, tak také na základní škole.
Přednáška s názvem Etika ctnosti a etika norem je zaměřena na otázku posuzování etické správnosti jednání. Jednu odpověď představuje deontologická etika v čele s I. Kantem, druhou utilitarismus, respektive konsekvencialismus. Zjednodušeně jde o otázku, zda cíl světí prostředky.

Vhodné pro: učitele základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

JE ČLOVĚK POLITICKÝ TVOR? + ODKUD SE BERE AUTORITA A LEGITIMITA STÁTNÍ MOCI?

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Ať chceme, nebo ne, politika ovlivňuje naše každodenní životy a vyžaduje od nás postoje a různé typy rozhodnutí. I odmítnutí zabývat se politikou je politické gesto. Kurz představí různé filozofické názory na tuto problematiku. + Odkud čerpali moc vládci minulosti? Odkud ji čerpá dnešní stát? Přednáška ukáže i jak učit filozofii tematicky, nikoliv chronologicky, a také prakticky.

Vhodné pro: učitele základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

HODNOCENÍ V HODINÁCH HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Mgr. Hana Šebestová (FIM UHK a FF UHK)

Humanitní předměty a zejména pak společenskovědní předměty se od ostatních specificky odlišují mimo jiné i potřebou pracovat s postoji žáků a studentů. Jaké metody a způsoby hodnocení žáků a studentů implementují hodnocení nejen znalostí, ale i dovedností a postojů? Kurz prezentuje různé formy hodnocení a evaluace v rámci širokého spektra výuky humanitních věd.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd, ale i ostatních humanitních předmětů.

přihláška
Termín podle dohody

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – KDO MÁ PRAVDU?

Lektor bude doplněn (Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UHK)

(čt) odpolední kurz

Kdo má vlastně pravdu? Greenpeace a ekologové, nebo prezident V. Klaus? Hrozí nám apokalypsa jako z holywoodského velkofilmu? Co se stane, když v důsledku rozpuštění ledovců stoupne hladina oceánů? (Bude mít Česko moře?) Lektor z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UHK podá stručný, ale zasvěcený pohled na aktuální vědecké poznání a předpokládané scénáře.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd, zeměpisu a průřezových témat.

přihláška
Termín podle dohody

OBČAN A STÁT Z POHLEDU FILOZOFIE

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

(čt) odpolední kurz

Na základě srovnání textů novověkých politických filosofů (J. Locke, Ch. L. Montesquieu) a základních listin o lidských právech (Deklarace nezávislosti 1776, Deklarace práv člověka a občana 1789) budou zodpovězeny následující otázky: Na jakých filosofických základech stojí myšlenka o nezcizitelných právech člověka? Na čem se zakládá autorita vlády? Za jakých podmínek je legitimní vládu odvolat?

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

O DŮLEŽITOSTI MYŠLENKY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
V MORÁLNÍ A POLITICKÉ FILOSOFII – LIBERÁLNÍ KONCEPCE SVOBODY


Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Přednáška O důležitosti myšlenky společenské smlouvy v morální a politické filosofii prezentuje myšlenku společenské smlouvy v jejím historickém i systematickém kontextu. Půjde na především o to ukázat, v čem spočívá její důležitost pro moderní politickou (i morální) filosofii, a v jakých proměnách ji najdeme v díle klasiků jako je T. Hobbes J. Locke, J. J. Rousseau nebo I. Kant. Nakonec zmíníme i některé současnější teorie inspirované myšlenkou společenské smlouvy (zejména teorii spravedlnosti J. Rawlse).

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

ŠARM SOUČ. FRANCOUZSKÉ FILOZOFIE (FOUCAULT, DERRIDA, BARTHES) + SPRAVEDLNOST POHLEDEM POLITICKÉ FILOZOFIE


Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. a Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Národní charakter se promítá do různých činností – kultura, gastronomie, móda, literatura a další. Ni-koho zřejmě nepřekvapí, že francouzská filozofie má svůj charakter, který můžeme nazvat i šarmem. Právě proto by pro příjemce mohla být přitažlivější, než filozofie jiných zemí. + Výzkumy žáků ukazují, že vlastnost, kterou si nejvíce cení u svého učitele, je spravedlnost. Tento pojem je z řady těch, které jsou velmi zatíženy subjektivitou vlastního vnímání. Jak žákům vysvětlit termín spravedlnost ve věku, kdy jsou na údajné nespravedlivosti a křivdy tak citliví? S tím by mohl pomoci i tento kurz, který před-staví filozofický pohled na spravedlnost a její vnímání v různých obdobích.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY
CO JE FILOSOFIE?


Mgr. Martin Paleček, Ph.D., Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Přednáška s názvem Nové náboženské směry je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části půjde o předání základních charakteristik antropologické analýzy tzv. „nových náboženských směrů“ (běžně známých pod označením „sekty“). Budou probrána jednotlivá rizika, argumentační modely, které tyto skupiny využívají a možné sociálně-psychologické příčiny šíření těchto hnutí. Posluchači budou seznámeni se základní literaturou. V praktické části půjde o didakticko-metodické návody pro možnou výuku a zařazení této problematiky do průřezových témat prostřednictvím aktivit, motivačních her i simulační hry inspirované LARP (volně podle knihy Pravda o zániku Sodomy).
Přednáška s názvem Co je filosofie? Prezentuje na základě tří otázek, jimiž I. Kant vymezuje pole filosofie („Co mohu poznat?“, „Co mám dělat?“ a „V co mohu doufat?“), jak filosofie odhaluje nesamozřejmost zdánlivě samozřejmých věcí a jakou úlohu může hrát v dnešním světě. Pomocí konkrétních příkladů bude předvedeno, kde všude narážíme v každodenním životě na filosofické a etické otázky.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY FILOSOFIE KONEČNOSTI


Mgr. Martin Paleček, Ph.D., Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Přednáška s názvem Nové náboženské směry je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části půjde o předání základních charakteristik antropologické analýzy tzv. „nových náboženských směrů“ (běžně známých pod označením „sekty“). Budou probrána jednotlivá rizika, argumentační modely, které tyto skupiny využívají a možné sociálně-psychologické příčiny šíření těchto hnutí. Posluchači budou seznámeni se základní literaturou. V praktické části půjde o didakticko-metodické návody pro možnou výuku a zařazení této problematiky do průřezových témat prostřednictvím aktivit, motivačních her i simulační hry inspirované LARP (volně podle knihy Pravda o zániku Sodomy).

Přednáška s Filosofie konečnosti je motivována základní otázkou „Co znamená přiznat si fakt vlastní konečnosti?“ U Sókrata se filosofie definovala také jako schopnost připravit se na smrt. Toto vymezení můžeme interpretovat nejméně v trojím rozličném smyslu
- filosofie má naučit člověka smířit se s vlastní smrtí. Oporou pro toto smíření může být Epikurova ujištění o bezvýznamnosti smrti z hlediska lidské existence: „Dokud jsme tu, smrt tu není. Když přijde smrt, my už tu nejsme.“ Většinu z nás však tato logika neuspokojí, protože svou smrtelnost si neseme po celý život sebou. Jinou variantu smíření nabízí Sókratés: smrt není nic, čeho bychom se měli obávat, pokud správně pochopíme to, na čem v životě opravdu záleží. Není-li ohrožena ctnost, pak není ohroženo nic podstatného pro lidský život.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti, základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

SVĚT NÁBOŽENSKÝCH SEKT


Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)
Kurz na atraktivní téma nabídne charakteristiku známých i okrajových či něčím výjimečných náboženských sekt. Budou probrána jednotlivá rizika i argumentační modely, které tyto skupiny využívají, a možné sociálně-psychologické příčiny šíření těchto hnutí.

Vhodné pro: výchova k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

MASOVÁ KULTURA A JEJÍ KRITIKA Z POHLEDU FILOZOFIE


Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Zejména nedospělí jedinci se nechávají velmi často strhnout masovými jevy jako je móda, trendy apod. Pochopením širokého pojmu masová kultura by se neměli učit pouze o ní, ale také o tom, jaký postoj k ní zaujmout. Být konformní nebo nekonformní v masové kultuře by mělo být předmětem volby a ne bezmyšlenkovitým souhlasem. Aby učitelé žákům pomohli, sami by měli znát základy masové kultury a různé pohledy filosofie na ni.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství/člověk ve společnosti a základů společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

JAK UČIT O DEMOKRACII


Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu UHK)

Demokracie je všeobecně známý termín. Dokážou však žáci dovodit nejen výhody, ale i slabiny de-mokracie? Nejen práva, ale i povinnosti, které z ní vyplývají? Učitelé by při vyjasňování tohoto pojmu neměli vycházet pouze z teoretických textů. Měli by využívat i různé postojové aktivity, které budou předmětem přednášky.

Vhodné pro: výchova k občanství, člověk ve společnosti.

přihláška
Termín podle dohody

GENDEROVÉ ROZDÍLY A JAK O NICH UČIT
REKLAMA JAKO SOUČÁST MEDIÁLNÍ VÝCHOVY VE VÝUCE VKO


Mgr. Robert Čapek, Ph.D.,
Přednáška s názvem Genderové rozdíly a jak o nich učit je prezentuje bio-fyziologické, sociální a kulturní rozdíly mezi ženou a mužem v minulosti i v současnosti. Poukazuje na to, jak tyto rozdíly ovlivňují vzájemné vztahy (komunikaci, soužití) mužů a žen v současné společnosti – v soukromém životě, na pracovišti, obraz v médiích apod. Přednáška prezentuje protichůdné pohledy na generovou problematiku. Ukazuje, jak žákům či studentům nejlépe toto téma zprostředkovat. Jedná se o interaktivní přednášku, v jejímž průběhu budou prezentovány konkrétní aktivity využitelné ve výuce jak na střední, tak také na základní škole.
Přednáška s názvem Reklama jako součást mediální výchovy ve výuce VkO poskytne základní přehled o teoretické reflexi fenoménu reklamy a ukázkové analýzy jednotlivých typů reklam, využitelné zejména pro receptivní činnosti v rámci průřezového tématu mediální výchova.

Vhodné pro: výchova k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ – JAK UČIT ŽÁKY DOVEDNOSTEM A POSTOJŮM V OBLASTI FINANČNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI?

Ing. Ivan Soukal, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu UHK)

Kurz popíše základní pojmy tematického okruhu Stát a hospodářství, témata jako majetek a vlastnic-tví; peníze; principy tržního hospodářství. Didaktická část kurzu představí různé formy rozvíjení finanční a ekonomické gramotnosti žáků s důrazem na jejich aktivní zapojení a hru. Větší část semináře bude věnována praktickým ukázkám a metodice.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd, průřezová témata RVP.

přihláška
Termín podle dohody

OSOBNOSTNÍ A SOCIIÁLNÍ VÝCHOVA V HODINÁCH VÝCHOVY K OBČANSTVÍ
PROČ MÁM JEDNAT DOBŘE?


Mgr. Robert Čapek, Ph.D., Mgr. Marie Skýbová, Ph.D
Přednáška s názvem Osobnostní a sociální výchova v hodinách výchovy k občanství se věnuje jednak obsahové stránce osobnostní a sociální výchovy a prezentuje okruhy průřezového tématu jako např. sociální kompetence (poznávání, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěžení) a osobnostní kompetence (sebepojetí a sebepoznání žáka, kreativita). Prezentuje způsoby, jakými rozvíjet tyto dovednosti žáků v běžné výuce na základní a střední škole (vzájemné hodnocení, sebehodnocení, participace, diferenciace výuky apod.). Přednáška představí vhodné metodické vedení výuky osobnostní a sociální výchovy v teoretické rovině, přednosti a meze konkrétních metod.
Přednáška s názvem Proč mám jednat dobře? je zaměřena na základní pochopení dvojznačnosti etického fenoménu – etiky jako tradovaného a etiky jako výzvy ke skutečné spravedlnosti. Seznámí s „kořeny“ etiky, tj. se souvislostí s názorem na svět a místo člověka v něm. Představí rozdílné nereflektované motivy etického jednání, souvislosti dobrého života se štěstím a poskytne srovnání západních a východních přístupů k této otázce.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

ETNOCENTRISMUS A XENOFOBIE OČIMA KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V HODINÁCH VÝCHOVY K OBČANSTVÍ


Mgr. Martin Paleček, Ph.D., Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Přednáška s názvem Etnocentrismus a xenofobie očima kulturní antropologie je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části půjde o předání základních charakteristik antropologické analýzy fenoménu kultury a etnocentrismu/xenofobie. Budou probrána jednotlivá rizika, argumentační modely, které praktikují skupiny, které svou politickou a veřejnou činnost staví na etnocentrizmu a xenofobii. Budou ozřejměny možné sociálně-psychologické příčiny obliby těchto hnutí. Posluchači budou seznámeni se základní literaturou. V praktické části půjde o didakticko-metodické návody pro možnou výuku a zařazení této problematiky do průřezových témat prostřednictvím aktivit, motivačních her i simulační hry inspirované LARP.
Přednáška s názvem Multikulturní výchova v hodinách výchovy k občanství navazuje na přednášku o etnocentrismu a xenofobii z hlediska kulturní antropologie. Přednáška prezentuje dva různé přístupy k výuce multikulturní výchovy (tzv. skanzen a tavící kotel), které ovlivňují celkové zaměření výuky i její cíle. Každý přístup bude ilustrován modelovou aktivitou, na které budou objasněny jeho přednosti a meze.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd,

přihláška
Termín podle dohody

PRINCIPY DNEŠNÍ ROMSKÉ KOMUNITY A VÝCHOVA ROMSKÝCH DĚTÍ


Mgr. Jana Poláková a Mgr. Julie Svatoňová (Muzeum romské kultury Brno)

Kurz je zaměřen na osvětlení např. toho, jak vlastně funguje hierarchie romské komunity, jaké jsou vnitřní vztahy mezi Romy, z jakých zásad vychází výchova dětí v romských rodinách. Nedozvíte se návod, jak si s romskými dětmi ve třídě poradit, ale možná je snadněji pochopíte.

Vhodné pro: učitele všech předmětů na ZŠ i SŠ.

přihláška
Termín podle dohody

SIMULAČNÍ HRA JAKO PROSTŘEDEK VÝUKY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
EKOLOGICKÁ ETIKA – DŮVODY PRO MORÁLNÍ OHLEDY VŮČI PŘÍRODĚ


Mgr. Martin Paleček, Ph.D., Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Přednáška s názvem Simulační hra jako prostředek výuky průřezových témat prezentuje specifickou aktivizační výukovou jednotku (na sebe navazující výuka/programovaná metoda), která je inspirována tzv. hrami na hrdiny a LARP. Prostřednictvím zapojení studentů do veřejného života fiktivního ostrova půjde o praktické osvojení si demokratických zásad řízení státu, mezinárodní politiky, vnitřní politiky, základních lidských práv a fungování Evropské unie. Vyučující přebírá roli vypravěče a zároveň „krále“ ostrovní konstituční monarchie. Jednotliví studenti jsou členové nově ustaveného parlamentu ostrova. Osoba krále/vypravěče má k dispozici pravomoci, které jí postupně udělí zákonodárné shromáždění, zároveň však může prostřednictvím různých prostředků zasahovat do „děje“ a to tak, aby se hra vyvíjela podle představ vyučujícího. Vypravěč má např. k dispozici tzv. „vír času“, kterým může zkracovat rychlost probíhajících událostí a udávat jim potřebný směr. Od vyučujícího se předpokládá aktivní kontakt se studenty prostřednictvím e-mailů. Jednotlivé zásady a možnosti budou probrány prakticky na jednotlivých částech „hry/hodiny“, kterou si účastníci přímo vyzkouší.

Přednáška s názvem Ekologická etika – důvody pro morální ohledy vůči přírodě navazuje na první přednášku a přináší rovněž netradiční pojetí výuky průřezových témat – z hlediska etiky. Je zaměřena na představení různých pozic v rámci ekologické etiky – antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus a holismus. V rámci těchto směrů budou prezentovány argumenty užívané pro podporu citlivého a ohleduplného vztahu k přírodě, a zároveň jejich slabiny. Ekologická etika bude představena jako základ pro ochranářskou a politickou praxi zaměřenou na ochranu životního prostředí, práva zvířat ap.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd,

přihláška
Termín podle dohody

VYUŽIITÍ INTERNETU VE VÝUCE VÝCHOVY K OBČANSTVÍ
EKOLOGICKÁ ETIKA – ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU

Mgr. Markéta Panoušková, Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.

V přednášce s názvem Využití internetu ve výuce Výchovy k občanství bude vysvětleno, jak odlišit spolehlivé on-line elektronické dokumenty od nespolehlivých. Budou připomenuty zásady práce s internetem. V přednášce bude dále předvedeno, jak se citují elektronické dokumenty a budou vysvětleny základní principy citování elektronických dokumentů. V případě zájmu bude v krátkosti předveden příklad virtuálního studijního prostředí, který je využíván UHK, a budou vysvětleny možnosti práce s ním. V přednášce budou uvedeny i příklady webových stránek využitelných ve výuce a návrhy práce s nimi.
Přednáška s názvem Ekologická etika – etika úcty k životu je zaměřena na biocentrismus představovaný A. Schweitzerem a P. Taylorem. Podstata biocentrismu spočívá v přijetí nového postoje vůči ostatnímu životu, v uznání hodnotnosti všeho živého. Z tohoto přesvědčení pak vyplývá nový etický vztah vůči přírodě, který umožňuje argumentovat ve prospěch i takových tvorů, kteří nemají lidské sympatie.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd.

přihláška
Termín podle dohody

ETIKETA

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. a doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., Mgr. Monika Kalinová

Etiketa je běžnou součástí našeho dnešního života. V průřezových tématech proto plní svou nezastupitelnou roli. Pravidla společenského chování a společenského styku se navíc neustále vyvíjejí. S dnešní mírou internacionalizace života navíc přicházejí ke slovu i jiné modely společenského chování, typické pro jiné kultury, se kterými se dnešní člověk chtě nechtě běžně setkává a měl by jim rozumět.
Seminář je tvořen teoretickou částí, na kterou navazují praktické ukázky řešení modelových společenských situací. Během těchto ukázek si účastníci kurzu vyzkouší správné modely chování tak, aby odpovídaly současným pravidlům etikety. Vzdělávací akce nenahrazuje Kurzy taneční a společenského chování, protože předpokládá, že každý účastník již nějakou elementární průpravu v etiketě má. Seminář proto bude pouze upevňovat, rozšiřovat a aktualizovat dosavadní znalosti účastníků z této oblasti.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd, průřezová témata RVP.

přihláška
Termín podle dohody

„UHNI, VOLE, ŽENSKÝ MAJ PŘEDNOST!“ ANEB ETIKETA BĚŽNÉHO DNE


Mgr. Monika Kalinová,
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Stručné opakování základních pravidel společenského podání v podobě aplikované na školní praxi. Porovnání pravidel u nás a ve světě, vysvětlení základních pojmů a moderních trendů. To vše (snad) humornou formou od osob, které tento problém denně řeší. „Fakt hustýýý“.
Vhodné pro: vyučující všech předmětů na ZŠ a SŠ.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd, průřezová témata RVP.

přihláška
Termín podle dohody

JAK CO NEJEFEKTIVNĚJI VYUŽÍT INTERNET VE VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

Mgr. Markéta Panoušková
Jak využít internet k tvorbě metodických materiálů pro výuku? Kde nalézt již vytvořené zajímavé metodické materiály? Lze žáky vyučovat prostřednictvím e-learningu? Které webové prostředí je pro to nejvhodnější? Na tyto a mnohé další otázky odpoví nabízený kurz.
Vhodné pro: učitele všech předmětů humanitního směru-2. st. ZŠ i SŠ.

Vhodné pro: učitele výchovy k občanství, člověk ve společnosti, základy společenských věd, průřezová témata RVP.

přihláška
Termín podle dohody

SIMULAČNÍ HRA VE VÝUCE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

Mgr. Martin Paleček, Ph.D. (Katedra filozofie a společenských věd FF UHK)

Kurz prezentuje specifickou a dnes stále více využívanou aktivizační výukovou metodu, která je inspirována tzv. hrami na hrdiny a LARP. Účastníkům budou poskytnuty návody pro práci na ZŠ i na SŠ.

Vhodné pro: učitele průřezových témat na ZŠ a SŠ.

přihláška

Leave a Reply

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat