Sociologický seminář

Sociologický seminář

Sociologický seminář je prakticky zaměřený vícedílný kurz DVPP, který ve své teoretické části zahrnuje teoretické přednášky na téma „Environmentální problematika pohledem vybraných společenských věd“ a přednášky z metod sociologického výzkumu. Ve své praktické části pak kurz zahrnuje realizaci výzkumného šetření na zvolené environmentální téma. Účastníci se naučí šetření správně organizovat a následně vy-hodnotit. Pomocí tohoto kurzu se tak nejen vzděláte v uvedeném širokém okruhu průřezových témat, ale naučíte se realizovat dotazníková šetření na libovolné téma, což můžete využít ve školní praxi, v případné řídící činnosti, ale i v občanském životě.

Popis:

Cílem akce je vzájemně propojit teoretickou a praktickou přípravu učitelů ZŠ a SŠ v oboru sociologie a empirických šetření. Z důvodu napojitelnosti na průřezová témata je zvolen systém akce o 5 etapách. Nejprve půjde o teoretickou výuku, v dalších etapách potom o praktická cvičení. Na počátku semináře se účastníci seznámí s pohledem jednotlivých oblastí sociálních věd na environmentální tématiku. Poté bude zvoleno konkrétní environmentální téma empirického šetření. Každý účastník semináře se na tomto šetření bude podílet sběrem a zpracováním dat na své škole. V následujících etapách získají účastníci semináře praktické dovednosti, jak šetření zadat, realizovat a následně vyhodnotit, interpretovat a využít ve výuce.

Vzorový rozvrh hodin:
Setkání číslo 1: Environmentální téma pohledem filozofie, sociologie, etiky a demografie (4 hodiny přímé výuky + 4 hodiny distanční práce a distančních konzultací).
Setkání číslo 2: Sociologické metody (4 hodiny přímé výuky).
Setkání číslo 3: Projekt sociologického šetření (6 hodin přímé výuky + 6 hodin distanční práce a distančních konzultací).
Setkání číslo 4: Terénní výzkum (4 hodiny přímé výuky + 4 hodiny distanční práce a distančních konzultací).
Setkání číslo 5: Závěry, prezentace a diskuse (4 hodiny společného semináře + 4 hodiny distanční práce a distančních kon-zultací).


Kurz je určen: Učitelům výchovy k občanství/člověk ve společnosti, resp. základů společenských věd, učitelům průřezových témat, ale i učitelům jakýchkoliv dalších předmětů.

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Náměstí Svobody 331, Hradec Králové

Hodinová dotace: 18 hodin přímé výuky ve čtyřech setkáních; 18 hodin distanční práce a distančních konzultací; 4 hodiny závěrečného semináře; Celkem 40 hodin

Termín konání: podle dohody s účastníky.

Přihláška na kurz zde (klikni)

Lektorský tým:

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.

Mgr. Josef Bernard

(Všichni lektoři jsou pracovníky Katedry sociologie FF UHK)

Bližší odborné informace o semináři:

PhDr. Lucie Kudová, PhD. email: lucie.kudova@uhk.cz

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat