Lektorský tým

Mgr. Josef Bernard

Pracovní zařazení: odborný pracovník Sociologického ústavu AV ČR (oddělení lokální a regionální studia), odborný asistent  Katedry sociologie  FF UHK.

Vzdělání:

2004, FF UK, magisterský obor sociologie a germanistika

Odborné zaměření: lokální rozvoj, politická participace na lokální úrovni, komunální politika malých obcí, mezinárodní migrace vědců a výzkumníků. Autor řady odborných studií a statí, řešitel několika grantů v Sociologickém ústavu AV ČR.

Pedagogická činnost: výuka na VOŠ Janík, výuka na ETF UK,  výuka na FF UHK (se zaměřením na metody a techniky sociálních výzkumů).

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. (odborný garant semináře)

Pracovní zařazení: vedoucí Katedry sociologie FF UHK.

Vzdělání:

1988, Běloruská státní univerzita Minsk, Historická fakulta, obor filozofie

1989, PhDr., FF UK

2003, Ph.D., PdF UK

Odborné zaměření: sociální filozofie, kritické myšlení a etika. Je autorem odborných studií a statí, řešitelem několika grantů a výzkumných šetření.

Pedagogická činnost: pedagogicky působí od roku 1990, zapojen do akreditací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušenosti s výukou studentů pedagogických oborů.

PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.

Pracovní zařazení: odborná asistentka Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a pracovnice Studijního oddělení FF UHK.

Vzdělání:

1986, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský obor sociologie

1986, PhDr., Filozofická fakulta UK Praha

2008, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha

Odborné zaměření: sociologie výchovy, problematika sociologie životního způsobu, sociologie dětí a mládeže. Je autorkou řady odborných studií a statí, spoluřešitelkou grantů a výzkumných šetření.

Pedagogická činnost: na UHK pedagogicky působí od roku 1999 (se zaměřením na obecnou sociologii, dějiny sociologie, vybrané aplikované disciplíny dle odborného zájmu). Má mj. zkušenosti s výukou studentů pedagogických oborů.

Mgr. et Mgr. Lucie Vítková

Pracovní zařazení: odborná asistentka Katedry sociologie FF UHK

Vzdělání:

2003, Přírodovědecká fakulta UK v Praze: magisterské studium demografie

2004, Filozofická fakulta UK v Praze: magisterské studium učitelství pro střední školy

2005, Filozofická fakulta UK v Praze: magisterské studium sociologie

Odborné zaměření: specializuje se na kvantitativní metody v sociologii a demografii. Je taktéž autorkou řady odborných studií a statí, řešitelka několika grantů.

Pedagogická činnost: mimo UHK působí také na FF Univerzity Pardubice. Na UHK získala zkušenosti mj. s výukou studentů pedagogických oborů.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat