O projektu

O projektu MODES

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové připravila unikátní projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na efektivní pedagogiku společenských věd. Projekt Moderní učitel dějepisu a společenských věd, Reg.č. CZ.1.07/1.3.00/14.0043, je určen všem učitelkám a učitelům základních a středních škol k prohloubení odborné kvalifikace v oborech moderní historie, pomocné vědy historické, výchova k občanství, praktická filosofie a etika, sociologie a některých oblastech průřezových témat – s důrazem na změny, které přinesla kurikulární reforma.

Kurzy mají modulární uspořádání
každý kurz obvykle sestává ze dvou teoretických přednášek (dotace: 4 vyučovací hodiny) a praktického metodického semináře (dotace: 2 vyučovací hodiny), kde se účastníci naučí aplikovat teoretické poznatky do vzdělávací praxe. Toto schéma lze upravovat dle požadavku cílové skupiny.

Přednášky i semináře jsou vedeny přednášejícími a lektory z řad akademických pracovníků Univerzity Hradec Králové, metodické semináře jsou vedeny fakultními didaktiky a zkušenými učiteli z praxe.

Samostatným kurzem je Sociologický seminář. Jedná se o dlouhodobou vzdělávací akci, která nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet si realizovat sociologický výzkum pod vedením odborníků. Kurz je tematicky zaměřen na environmentální výchovu, sestává z teoretických přednášek na téma environmentální problematiky pohledem vybraných společenských věd, přednášek z metod sociologického výzkumu a realizaci výzkumného šetření na zvolené environmentální téma. Mimo vyučující výchovy k občanství a společenských věd je vhodný také pro vyučující průřezových témat a dalších předmětů, kde je možné využít základy kvantitativního šetření. Skládá se z etapy školící, etapy přípravné, etapy sběru dat, etapy zpracování a interpretace dat a etapy hodnotící.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem, Základní a Mateřskou školou Josefa Gočára v Hradci Králové. Partner projektu má klíčovou úlohu při vytváření nabídky kurzů reflektující skutečné potřeby cílové skupiny – učitelů základních a středních škol. Poskytuje odborné konzultace k jednotlivým kurzům, jejichž cílem je co nejlepší nasměrování jednotlivých modulů k požadavkům praxe. Odborní konzultanti se budou podílet také na vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých kurzů a jejich následné inovaci.

Realizační tým projektu:

Vedoucí projektu
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., katedra pomocných věd historických FF UHK

kontakt: petr.grulich@uhk.cz

Koordinátorka klíčových aktivit
V tuto chvíli neobsazeno

kontakt:

Asistentka projektu
Vendula Potměšilová

kontakt: vendula.potmesilova@uhk.cz

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat